Transcripties Enserinck

Visitatie van Herman Enserinck en anderen over het hofhorige goed Enserinck, kerspel Vorden, buurschap Delden, op 5, 6 en 7 juli 1557 te Zutphen

Brief aan Hof van Gelre en Zutphen d.d. 18 december 1554 van Cornelis Anthoenisz., inzake de afsplitsing van Klein Enzerink

Gezegelde perkamenten scheidsbrief: arbitrale uitspraak in een geschil over de nalatenschap van hun ouders, tussen Arent Enserynck en diens vrouw Merricken enerzijds en Jacob Enserynck en diens vrouw Willegart anderzijds

Vrijkoop door Hayo Ripperda van het hofhorige goed Enserinck, gelegen in het kerspel Vorden, buurschap Delden

Opdracht van het hofhorige goed Enserinck, gelegen in kerspel Vorden, buurschap Delden, aan Henrica van Hackfort, douairière Hayo Ripperda, onder het hofrecht van de hof te Hengelo\

Opdracht van het hofhorige goed Enserinck, gelegen in kerspel Vorden, buurschap Delden, aan Henrica van Hackfort, douairière Hayo Ripperda, onder het landrecht van Zutphen